+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

Ergonomika

Laba ergonomika darba vietā nozīmē darba ražīguma pieaugumu, tā motivē darbiniekus strādāt labāk, mazina nelaimes gadījumu, arodslimību, darbnespējas gadījumu skaitu, personāla mainību un darba kavējumus.

Mūsu uzņēmumā strādā speciālisti, kuri rūpīgi izpētīs Jūsu uzņēmuma darba vietas un sniegs vērtīgus padomus, kā tās ergonomiski sakārtot. Mēs lietojam mūsdienīgus paņēmienus, jo mūsu speciālisti regulāri paaugstina savu kvalifikāciju ergonomikā, apmeklējot kursus un seminārus.

Rositten Drošība - tavas komandas drošības garants!

Īsumā par ergonomiku

Ergonomika ir zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Ergonomikas uzdevums ir darba procesa un darba vides piemērošana cilvēka psihiskajām un fiziskajām iespējām, lai nodrošinātu efektīvu darbu, kas neizraisa draudus cilvēka veselībai un kuru var viegli izpildīt.

Darbā un ikdienas dzīvē galvenā ergonomikas sastāvdaļa – ir cilvēks. Tās mērķis ir veselības veicināšana, darba ražīguma kāpināšana un labklājības nodrošināšana ikvienam strādājošajam. Ergonomiskiem risinājumiem darbvietās ir praktiska nozīme, lai uzlabotu iekārtu dizainu, veicinātu uzdevumu izpildi, pilnīgotu darba organizēšanu, vadīšanu, uzlabotu dzīves kvalitāti. Ergonomikas mērķis ir ietekmēt darba uzdevumus, tehniku, darba izpildījumu, lai vecinātu drošus un veselīgus, ērtus darba apstākļus un darba vietu.