+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

Valdība 2022.gada 18.janvārī apstiprināja noteikumus par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem. Minētie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 21.janvārī. Ar noteikumiem varat iepazīties pēc saites:

https://likumi.lv/ta/id/329322-noteikumi-par-darba-drosibas-un-veselibas-aizsardzibas-prasibam-un-medicinisko-aprupi-uz-kugiemStrādā no mājām??? Ievēro šos pāris mazos ieteikumus un tie laus tev justies daudz mundrākam!!!

DARBNESPĒJAS LAPAS saņemšana saistībā ar COVID-19 un karantīnu!!!!

IETEICAMĀ GAISA TEMPERATŪRA DARBA VIETĀ ZIEMĀ!!!

Nesalsti darba vietā!!!
Ieteicamā temperatūra darba vietā ziemā!!!!

NESTRĀDĀ BEZ DARBA LĪGUMA!!!

Bez darba līguma tev nebūs sociālās garantijas un droši darba apstākļi!!!

VEICINI VESELĪBU ARĪ SAVĀ DARBA VIETĀ!!!

Ja ir iespējams, lifta vietā izmanto kāpnes

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI IR IEMESLS!!!

Statistika par 2020.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem!!!

PĀRBAUDES LAIKS!!!

Zini savas tiesības!!!!

Pārbaudes laiks nevar būt garāks par trim mēnešiem (neskaitot slimības laiku)! Ja pārbaudes laiks nav minēts Darba līgumā – tā nav!!!