+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

Ieteicamā temperatūra darba telpās vasarā!!!Rositten Drošība – гарант безопасности твоей команды!

Наши работники продолжают пополнять свои знания!Поздравляем нашего Cпециалиста по oхране труда Gatis Īlens с пополнением знаний по оказанию первой помощи на рабочем месте!!!

Rositten Drošība – tavas komandas drošības garants!!!

Mūsu darbinieki turpina papildināt savas zināšanas!
Apsveicam mūsu Darba aizsardzības speciālistu Gati Īlenu ar zināšanu papildināšanu par pirmās palīdzības sniegšanu Darba vietā!!!

18 января 2022 года правительство утвердило правила о безопасности труда и требования о защите здоровья и медицинском обслуживание на судах. Данные правила вступили в действие 21 января 2022 года. С правилами можете ознакомится ниже по сылке:

https://likumi.lv/ta/id/329322-noteikumi-par-darba-drosibas-un-veselibas-aizsardzibas-prasibam-un-medicinisko-aprupi-uz-kugiem

Valdība 2022.gada 18.janvārī apstiprināja noteikumus par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem. Minētie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 21.janvārī. Ar noteikumiem varat iepazīties pēc saites:

https://likumi.lv/ta/id/329322-noteikumi-par-darba-drosibas-un-veselibas-aizsardzibas-prasibam-un-medicinisko-aprupi-uz-kugiem

Работаешь из дома??? Соблюдай пару этих маленьких советов и они позволят Тебе чувствовать себя намного бодрее!!!

Strādā no mājām??? Ievēro šos pāris mazos ieteikumus un tie laus tev justies daudz mundrākam!!!

Получение ЛИСТА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ в связи с COVID-19 и карантином !!!!