+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

Īsumā par ergonomiku

Ergonomika ir zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Ergonomikas uzdevums ir darba procesa un darba vides piemērošana cilvēka psihiskajām un fiziskajām iespējām, lai nodrošinātu efektīvu darbu, kas neizraisa draudus cilvēka veselībai un kuru var viegli izpildīt.

Darbā un ikdienas dzīvē galvenā ergonomikas sastāvdaļa – ir cilvēks. Tās mērķis ir veselības veicināšana, darba ražīguma kāpināšana un labklājības nodrošināšana ikvienam strādājošajam. Ergonomiskiem risinājumiem darbvietās ir praktiska nozīme, lai uzlabotu iekārtu dizainu, veicinātu uzdevumu izpildi, pilnīgotu darba organizēšanu, vadīšanu, uzlabotu dzīves kvalitāti. Ergonomikas mērķis ir ietekmēt darba uzdevumus, tehniku, darba izpildījumu, lai vecinātu drošus un veselīgus, ērtus darba apstākļus un darba vietu.