+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

НЕ РАБОТАЙ БЕЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА!!!

Без трудового договора у тебя не будет социальных гарантий и безопасных условий труда!NESTRĀDĀ BEZ DARBA LĪGUMA!!!

Bez darba līguma tev nebūs sociālās garantijas un droši darba apstākļi!!!

ПОДДЕРЖИВАЙ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ !!!

По возможности используй лестницу вместо лифта!

VEICINI VESELĪBU ARĪ SAVĀ DARBA VIETĀ!!!

Ja ir iespējams, lifta vietā izmanto kāpnes

ЕСТЬ ПРИЧИНА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА!!!

Статистика за восемь месяцев 2020.года!!!

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI IR IEMESLS!!!

Statistika par 2020.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem!!!

ПРОВЕРОЧНОЕ ВРЕМЯ!!!

Знай свои права!!!

Проверочное время не может быть длинее чем 3 месяца (несчитая время заболевания (выдан больничный лист))! Если проверочное время неуказанно в трудовом договоре,то его нету!!!

PĀRBAUDES LAIKS!!!

Zini savas tiesības!!!!

Pārbaudes laiks nevar būt garāks par trim mēnešiem (neskaitot slimības laiku)! Ja pārbaudes laiks nav minēts Darba līgumā – tā nav!!!