+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

ПОДДЕРЖИВАЙ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ !!!

По возможности используй лестницу вместо лифта!VEICINI VESELĪBU ARĪ SAVĀ DARBA VIETĀ!!!

Ja ir iespējams, lifta vietā izmanto kāpnes

ЕСТЬ ПРИЧИНА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА!!!

Статистика за восемь месяцев 2020.года!!!

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI IR IEMESLS!!!

Statistika par 2020.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem!!!

ПРОВЕРОЧНОЕ ВРЕМЯ!!!

Знай свои права!!!

Проверочное время не может быть длинее чем 3 месяца (несчитая время заболевания (выдан больничный лист))! Если проверочное время неуказанно в трудовом договоре,то его нету!!!

PĀRBAUDES LAIKS!!!

Zini savas tiesības!!!!

Pārbaudes laiks nevar būt garāks par trim mēnešiem (neskaitot slimības laiku)! Ja pārbaudes laiks nav minēts Darba līgumā – tā nav!!!

ПОЛУЧАСОВОЙ ПЕРЕРЫВ!!!

Знай свои права!!!

Не позднее, чем через 4 часа работы, у тебя есть право на получасовой перерыв!!!

PUSSTUNDAS PĀRTRAUKUMS!!!

Zini savas tiesības!!!!

Ne vēlāk kā pēc 4 nostrādātām stundām, tev pienākas pusstundas pārtraukums!!!