+37128272317
info@rosittendrosiba.lv

Darba aizsardzība

SIA “Rositten Drošība” saviem klientiem piedāvā pilna spektra darba aizsardzības pakalpojumus, kas sevī ietver:

  • Darba aizsardzības sistēmas auditu;
  • Darba vides risku izvērtējumu visām profesijām un darba vietām;
  • Darba aizsardzības instrukciju izstrādi un darbinieku instruēšanu;
  • Obligāto veselības pārbaužu organizēšanu;
  • Nepieciešamo vides apstākļu mērījumu veikšanu (troksnis, apgaismojums utt.);
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu un piegādi;
  • Klienta interešu pārstāvību Valsts darba inspekcijā;

Rositten Drošība - tavas komandas drošības garants!

BĪSTAMĀS NOZARES

Darba aizsardzība

SIA “Rositten Drošība” piedāvā saviem klientiem vairāku veidu sadarbības līgumus:

  • Darba aizsardzības sistēmas izveide un pastāvīga uzturēšana;
  • Darba aizsardzības sistēmas izveide bez sistēmas uzturēšanas;
  • Individuālo pasākumu veikšana;

Sazinieties ar mums un mēs sagatavosim Jums atbilstošu pakalpojuma piedāvājumu!